Kőáruház
6728 Szeged, Fonógyári út 11. Tel: +36 20 912 5972 Fax: +36 62 641 873 Nyitva: H-P 9:00-16:30 Sz: 9:00-12:00
Weboldalunk jelenleg adatfeltöltés alatt áll, pontos információkért kérjük érdeklődjön telefonon!

JOGI NYILATKOZAT

A koaruhaz.hu internetes honlap (továbbiakban Honlap) kizárólagos üzemeltetője a Buy Bt. (továbbiakban Üzemeltető).

A szerzői jogokról

Az Üzemeltető weboldalát információs célból hozta létre és üzemelteti. A Honlap egyes oldalain található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, márkanevek, logók valamint design szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogi védelem jogosultjának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészében és/ vagy részleteiben történő felhasználása, átdolgozása, reprodukálása, átruházása, terjesztése vagy tárolása.
A weboldal üzemeltetője természetes személy látogatója számára felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy az a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy azt harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.
A szerzői jogok megsértése jogi következményeket von maga után!

A felelősségről

A Honlap látogatói a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Mivel a weboldal látogatása ingyenes, az Üzemeltető az életben, testi épségben és egészségben bekövetkező esetleges sérülésekért vagy egyéb károsodásért csak akkor felel, ha azt szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozta. Az Üzemeltető jelen weboldal használata során a látogatónál felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási és kártérítési felelősséget.
Az Üzemeltető kijelenti, hogy nem tartozik felelősséggel azon esetleges károkért, amelyek jelen weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából vagy üzemzavarból keletkeznek. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel továbbá az esetleges félreérthetőségből eredő, illetve a vírus vagy vonalhiba miatt keletkezett károkért és/ vagy veszteségekért.
Az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, az Üzemeltetőn kívül álló okból történő megváltoztatásáért.
Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a harmadik fél által szolgáltatott információtartalmakért, amelyek a Honlapon illetve annak adatbázisában megjelennek. A Honlap látogatói a weboldalak böngészése során harmadik fél weboldalára kerülhetnek át, illetve harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalmakhoz férhetnek hozzá. Ezen weboldalakra és tartalmakra vonatkozóan az Üzemeltető semmilyen ráhatással vagy befolyással nem rendelkezik, így minden ezzel kapcsolatos felelősséget és jogi utat kizár.

Az elfogadási feltételekről

Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a Honlaphoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Szolgáltatásink minőségének fenntartása és javítása érdekében rendszeres karbantartásra van szükség, így előfordulhat, hogy a Honlapon a szolgáltatás néhány percig szünetel.
Az Üzemeltető fenntartja magának a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Az Üzemeltető nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a weboldalakon elérhető információ mindig napra kész legyen.

A biztonságról

Az Üzemeltető minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak egyes személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.
A jelen Jogi Nyilatkozat és a Honlap weboldalán található Adatvédelmi Nyilatkozat kizárólag az Üzemeltető weboldalaira, és csak az általa befolyásolható körre vonatkozik.

Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadók. Amennyiben a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Szegedi Városi Bíróság, illetve perértéktől függően a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Amennyiben a fenti Jogi Nyilatkozattal kapcsolatban vagy azon túlmenően további kérdése vagy észrevétele van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a koaruhaz.hu internetes weboldalon található elérhetőségek bármelyikén.

 

Kőáruház