Kőáruház
6728 Szeged, Fonógyári út 11. Tel: +36 20 912 5972 Fax: +36 62 641 873 Nyitva: H-P 9:00-16:30 Sz: 9:00-12:00
Weboldalunk jelenleg adatfeltöltés alatt áll, pontos információkért kérjük érdeklődjön telefonon!

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK LEGFONTOSABB ALAPELVEI

A Buy Bt. (továbbiakban Üzemeltető) számára kiemelt fontosságú cél a koaruhaz.hu internetes weboldal (továbbiakban Honlap) látogatói által rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Az Üzemeltető elkötelezi magát, hogy a látogatók személyes adatait a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve kezeli, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a látogatók személyes adatainak védelmét szolgálják.

 1. Személyes adatok a Honlapon kizárólag a látogatók hozzájárulása esetén kezelhetők. A Honlapon az adatszolgáltatás önkéntes.
 2. Az adatszolgáltatás önkéntes jellegéről a Honlap látogatói az adatfelvételt megelőzően értesülnek.
 3. Az Üzemeltető személyes adatokat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.
 4. Az Üzemeltető az adatkezelés során csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljának elérésére alkalmasak és azok megvalósulásához elengedhetetlenek.
 5. Az adatkezelés során Az Üzemeltető elkötelezi magát, hogy a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a megjelölt célra használja fel.
 6. Az Üzemeltető vállalja, hogy a látogatói által megadott személyes adatokat az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon tárolja.
 7. Az Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés elkerülésére.
 8. A Honlap látogatói által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a weboldal látogatóinak előzetes engedélye nélkül az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem adja tovább harmadik fél számára.
 9. Amikor a látogatók a Honlapon tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy bármilyen személyes jellegű adatot meg kellene adniuk. Fontos megjegyezni azonban, hogy vannak olyan oldalak és alkalmak, amikor a Honlap által kínált szolgáltatás teljeskörű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete, máskülönben az adott szolgáltatást a látogató nem tudja igénybe venni.
 10. Az Üzemeltető által működtetett Honlap egyes oldalain regisztrációra kérjük a látogatókat. Ilyenkor minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.
 11. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anoním információk (pl. internetes szavazás során leadott válaszok), melyeket az Üzemeltető a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt és természetes személlyel nem hozható kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem, melyeket úgy gyűjt a cég, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
 12. Az Üzemeltető elkötelezi magát, hogy semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, káros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
 13. Az Üzemeltető elismeri, hogy a Honlap látogatói az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor módosíthatják, illetve visszavonhatják.
 14. A látogatók a Honlapon megadott személyes adatainak adatkezelése során bármikor tájékoztatást kérhetnek, illetve ellenőrizhetik adataik tartalmát, igény szerint kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.
 15. Az Üzemeltető vállalja, hogy ügyfele kérésére annak személyes adatai törlésre kerülnek a Honlap adatbázisából. Ilyen esetekben az Üzemeltető minden esetben tájékoztatja az ügyfelét, hogy a regisztráció törlésével bizonyos szolgáltatások részben vagy egészben elérhetetlenné válhatnak az ügyfél számára.
 16. Az Üzemeltető kijelenti, hogy ügyfelei számára bármilyen üzenetet vagy hírlevelet csak azok előzetes kérésére továbbít feléjük, valamint mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. A hírlevélről való leiratkozás módját minden hírlevél láblécében közöljük.
 17. Amennyiben a Honlap valamely szolgáltatásához kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk ügyfeleink számra, akkor a látogatói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyenfajta értesítéseket minden ügyfelünk számára elküldjük, hiszen az a látogatók érdekeit szem előtt tartva a Honlapra vonatkozóan alapvető kommunikációs igényeket elégíti ki.
 18. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Heinrig Impex SRL rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya nem terjed ki arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét.
 19. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok az Üzemeltetőt a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) személyes adatok átadására szólítják fel, cégünk törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
 20. Az Üzemeltető jelen Adatvédelmi Nyilatkozata a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével készült, különös tekintettel az alábbi törvényekre és irányelvekre:
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
  • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának 2. számú melléklete

Amennyiben a fenti Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban vagy azon túlmenően további kérdése vagy észrevétele van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a koaruhaz.hu internetes weboldalon található elérhetőségek bármelyikén.

 

Kőáruház